bshy.net
当前位置:首页>>关于输入3个整数abc,按要求用C语言从大到小排列输出的资料>>

输入3个整数abc,按要求用C语言从大到小排列输出

详细如下: # include int main (void) { int a,b,c,t; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d %d %d",&a, &b, &c); if(a

#include int main(){int t,a,b,c;scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(a

#include//麻烦了一点,但是好理解。 int main() {         int a,b,c;     scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);     if(a>=b&&a>=c)  ...

详细如下: # include int main (void) { int a,b,c,t; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d %d %d",&a, &b, &c); if(a

代码1. // 输入3个数,要求按从小到大顺序输出 #include int main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个数:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a > b) { t = a; a = b; b = t; } if(a > c) { t = a; a = c; c = t; } if(b > c) { t = b; b = c; ...

#include main(){float a,b,c,temp;//输入a b c以空格隔开scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a>b){//如果a大于b则将a和b进行互换temp=a;a=b;b=temp;}if (a>c){//如果a大于c则将a和c进行互换temp=a;a=c;c=temp;}if (b>c){//如果b大于c则将b和c进行互...

#include int main() { int t,a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

如图

#include#include main() {int a,b,c;int t;scanf("%d%d%d", &a,&b,&c);if( a > b ){t = a;a = b;b = t;}if(a>c){t = a;a = c;c = t;}if(b>c){t=b;b=c;c=t;}printf("%d %d %d", a,b,c);getch();} 代码截图: 参考资料:网页链接

int main(int argc, const char * argv[]) { int a[3] = {0}; printf("输入三个整数空格隔开:\n"); for (int i = 0; i < 3; i++) { scanf("%d", &a[i]); } for (int i = 0; i < 2; i++) { for (int j = 0; j < 2 - i; j++) { if (a[j] > a[j + 1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com