bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言:打印100到1000的所有合数,每行打印8个,中间...的资料>>

C语言:打印100到1000的所有合数,每行打印8个,中间...

#include int function(int a) { int i; for(i=2;i

定义:一个数被1和他本身整除外,还有1个或以上因数的自然数为合数。 程序改正如下: #include void main() { int num,i; for(num=2;num

#include int main() { int i,j,k,sum; printf("6—1000内的合数:\n"); for(i=6;i

荟萃の芜湖团队为您解答! #include int main() { int x,y,i,ans=0; printf("荟萃の芜湖团队为您解答!\n请输入需要从几开始计算.\n"); scanf("%d",&i); while(i

#include int main() { int a,b,c,s; for(a=2;a

#include #include #include int IsPrime(int m) { int i,flag = 1;if(m < 2) return 0;if(m == 2 || m == 3) return 1; for(i = 2;flag && i < sqrt(m);i++) { if(m % i == 0) flag = 0; } return flag;}void Dissociation_Prime(int n) {int i...

#includeint main(){int a,i;for(a=10;a

#include "stdio.h" int main() { int d; int i,j; printf("输入一个正整数:"); scanf("%d",&d); i=2; while(d>=i) { while(d%i==0) { printf("%d ",i); d=d/i; } i=i+1; } } 如果不同的素数只输出一次 #include "stdio.h" int main() { int d; ...

若一个数n是合数,则它除了1和它自身以外,还有其它的因数。设a是n的一个因数,则b=n/a也是n的一个因子。a和b中至少有一个是小于等于根号n的,而根号n是肯定小于n/2的。 所以若一个数n是合数,则从到n/2之间至少有一个因子。

#include int main(){ int n,i=2; scanf("%d",&n); while(1) { if(n%i==0) { printf("%d",i); n/=i; if(n == 1) break; printf("*"); } else i++; } return 0;}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com