bshy.net
当前位置:首页>>关于用c语言输出10到20所有合数的资料>>

用c语言输出10到20所有合数

#includeint main(){int a,i;for(a=10;a

定义:一个数被1和他本身整除外,还有1个或以上因数的自然数为合数。 程序改正如下: #include void main() { int num,i; for(num=2;num

#includeint prime(int n){for(int i=2;i*i

#include "stdio.h"#include "math.h"int main(){int d[10];int i,j; for(i=0;i

#include #include #include int IsPrime(int m) { int i,flag = 1;if(m < 2) return 0;if(m == 2 || m == 3) return 1; for(i = 2;flag && i < sqrt(m);i++) { if(m % i == 0) flag = 0; } return flag;}void Dissociation_Prime(int n) {int i...

#include "stdio.h"#include "math.h"int main(){int d[10];int i,j; for(i=0;i

#include int main() { int i,j,k,sum; printf("6—1000内的合数:\n"); for(i=6;i

#include int function(int a) { int i; for(i=2;i

http://student.csdn.net/space.php?uid=22847&do=blog&id=9890

#include int main(){int i=2,n,m=0;scanf("%d",&n);while(i1) printf("%d ",i);m=0;i++;}}return 0;}//运行示例:

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com